Przejdź do treści

Biosynteza nanocząstek krzemu ze skrzypu ​i ich fizjologiczna aktywność


W ostatnich latach nanotechnologia i nanomateriały znacząco wpłynęły na różne dziedziny, oferując unikalne właściwości nanocząstek. W niniejszym projekcie zaproponowano zieloną syntezę nanocząstek krzemionki z surowca – skrzypu polnego. Proces ten obejmował suszenie, kalcynację, a następnie pozyskanie żelu i proszku krzemionkowego. Scharakteryzowano pozyskane nanocząstki za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, dynamicznego rozpraszanie światła oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Zbadano również ich aktywność biologiczną, w tym działanie przeciwbakteryjne i stymulujące na kiełkowanie nasion. Dodatkowo dokonano porównania pozyskanych nanocząstek z komercyjnie dostępnymi. Badania te mogą dostarczyć efektywnej, ekologicznej metody pozyskiwania nano-SiO2 z potencjalnym zastosowaniem w rolnictwie, działaniem przeciwbakteryjnym i stymulacją wzrostu roślin.

W grancie brali udział: Maciej Dołęga, Jakub Kubeczko, Anna Kostecka, Weronika Larysz

Opiekunowie: dr hab. Renata Szymańska, dr Aleksandra Orzechowska