Przejdź do treści

Kim jesteśmy

SKN Hexa to Koło Naukowe działające na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Zrzeszamy głównie studentów z kierunków Mikro i Nanotechnologie w Biofizyce oraz Nanoinżynieria Materiałów, ale wśród nas znajdują się również studenci z innych wydziałów. Chcemy stawiać na projekty, żeby móc bezpośrednio doświadczać i uczyć się, ale również czerpiemy od osób doświadczonych, zapraszając je na prelekcje i wykłady. Zakres zainteresowań koła głównie dotyczy zagadnień związanych z nanotechnologiami wykorzystywanymi zarówno w technice jak i medycynie.

Zarząd Koła

Prezes – Damian Piwowarski

Wiceprezes – Łukasz Ruba

Sekretarz – Alina Kuśnierz

Skarbnik – Vladyslav Ovsynskyi

Zarządca – Dominik Caus

Zarządca – Maciej Dołęga

Skład zarządu SKN Hexa. Od lewej: Maciej Dołęga, Alina Kuśnierz, Damian Piwowarski, Łukasz Ruba, Dominik Caus, Vladyslav Ovsynskyi.

Opiekun Koła

Opiekunem SKN Hexa jest dr hab. inż. Jacek Tarasiuk. Pomysłodawca i założyciel Laboratorium Mikro i Nano Tomografii, autor ponad 120 publikacji oraz 60 prezentacji konferencyjnych.

Doktor Tarasiuk ma na swoim koncie wiele osiągnięć takich jak wyróżnienie w laurze dydaktyka AGH w 2021 roku oraz zostanie laureatem nagrody Taklińskiego czyli najwyższego wyróżnienia za działalność dydaktyczną w AGH. Przez wiele lat był członkiem rady programowej centrum e-learningu AGH, a od 2013 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję pełnomocnika rektora AGH do spraw jakości kształcenia. Jest także członkiem jury małopolskiej nagrody edukacyjnej fundacji sapere auso oraz członkiem jury studenckiego konkursu „notatki w internecie”.