Przejdź do treści

Projekty


Projekty i granty aktualnie realizowane

Granty

Detektory pasywne z powierzchnią modyfikowaną nanocząstkami metali

Dowiedz się więcej

Budowa komory Wilsona z ogniwami Peltiera do badania zjawiska radioaktywności

Dowiedz się więcej

Projekty

Wykrywanie kadmu w przypinkach


Projekty i granty zakończone

Granty


Analiza możliwości przeprowadzenia procesu wytwarzania przyrostowego metodą dyfuzji atomowej w warunkach laboratoryjnych

Dowiedz się więcej

Biosynteza nanocząstek krzemu ze skrzypu ​i ich fizjologiczna aktywność

Dowiedz się więcej

Projekty

Budowa elektrolizera

Dowiedz się więcej

Magazynowanie wodoru w nanokompozytach metal-grafit

Dowiedz się więcej

Tani w produkcji spektroskop o wysokiej rozdzielczości wraz z dedykowaną aplikacją mobilną do analizy uzyskanego spektrum

Dowiedz się więcej