Przejdź do treści

Detektory pasywne z powierzchnią modyfikowaną nanocząstkami metali

Nanocząstki metaliczne (Nps-M) były już szeroko stosowane w wielu obszarach, głównie z powodu zjawiska występującego w ich obecności, zwanego powierzchniowym rezonansem plazmonowym. W tym zjawisku obecność Nps-M prowadzi do zwiększenia oddziaływania światła z polem elektrycznym powierzchni aktywnej, co skutkuje między innymi wzrostem absorpcji światła. Przewiduje się zatem, że nanocząstki lub nanowarstwy metali mogą poprawić efektywność zjawiska termoluminescencji oraz optycznie stymulowanej fluorescencji w detektorach pasywnych służących do detekcji promieniowania jonizującego. Wykonywany przez nas projekt badawczy ma na celu zmodyfikowanie powierzchni detektorów pasywnych nanocząstkami oraz nanowarstwami metali, a następnie zbadanie ich charakterystyk. Nanocząstki zostaną naniesione za pomocą metody osadzania z roztworu, natomiast cienkie warstwy metali otrzymamy za pomocą napylarki magnetronowej.

W realizacji biorą udział: Kacper Połuszejko, Łukasz Ruba, Weronika Kwiatosz, Kinga Mycek, Julia Potempa

Opiekunowie: dr hab. inż. Aleksandra Jung, dr inż. Jan Michalik